Available courses

Informace a požadavky k maturitní zkoušce z anglického jazyka pro všechny studenty maturitních ročníků 2016/2017.

Anglický jazyk / Konverzace pro  PG3 + ISO3

Požadavky a pomocné materiály pro všechny maturanty z jazyků pro rok 2021

Doplňující studijní materiál k tématům z biologie pro 1.ročník oborů Cukrář, Pekař, Aranžér, Prodavač

Doplňující studijní materiál k tématům z biologie pro obory EP, IS, OB (2.ročník).

Biologie a Ekologie

Biologie a Ekologie

Doplňující studijní materiál k tématům z biologie pro 2.ročník oboru PG.

Doplňující studijní materiál k tématům z biologie pro 3.ročník oboru PG.

Základní přehled učiva k maturitní zkoušce.

Učivo 1. ročníku

Řeč těla dle Vojtěcha Černý

Obsahuje základní shrnutí obsahové náplně předmětu KNF pro potřeby maturitní zkoušky.

Informace k maturitní zkoušce.

Určeno jako doplňující materiál k učebnici pro studenty občanské nauky EP 1.

Obchodní provoz pro obor EP

Základy daňové evidence

Doplňující učební materiál k plaveckému kurzu.

Pracovní listy k jednotlivým tématům.

Určeno pro studenty RJ v 1.ročníku.

doplňující materiály ke studiu a procvičování pro studenty RJ_D1

Cílem kurzu je připravit žáky k maturitní zkoušce z INT.

Během školního roku je nutné napsat 2 písemné práce z učiva, které je v maturitních okruzích. Pokud dostane student z písemné práce nedostatečnou, nebude připuštěn k maturitní zkoušce.

Písemné práce budou rozděleny takto:

1. pololetí - okruhy 1 - 7 

2. pololetí - okruhy 8 - 14

Doplňující studijní materiály pro dálkové studium SPS ve 3.ročníku.

Doplňující materiály pro studenty uvedeného kurzu

Pracovní listy a další doplňující studijní materiál k tématům z předmětu TVM pro 3. a 4. ročník oboru PG.

Učební praxe

Poskytnutí informací o účtování v oblasti podvojného účetnictví

Teorie + praktické účtování

Informace o daňové evidenci a podvojném účetnictví

Poskytnutí informací ze základů ekonomiky


Novinky stránek

There are no discussion topics yet in this forum

Course categories